5651 Sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu internet sitesi (umys.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 18/08/2014 tarih ve 20842458-404.05 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır.

(After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (umys.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-207812 dated 07/12/2016 of the Information and Communication Technologies Authority)


http://www.btk.gov.tr | http://www.guvenlinet.org | http://www.ihbarweb.org.tr *